Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat 2018-06-11T12:26:20+00:00

Felhasználási feltételek
Adatvédelmi nyilatkozatok

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a www.behomepilatesstudio.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2016. szeptember 1-től visszavonásig.

Kiss Zsuzsanna e.v. fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

A honlap üzemeltetője

Név: Kiss Zsuzsanna e.v.
Székhely: 1048 Budapest Székes utca 3.
Telephely: 1088 Budapest Bródy Sándor utca 27.
Képviseli: Kiss Zsuzsanna
Adószám: 66465991-1-41
Nyilvántartási szám: 35215892
Statisztikai számjele: 664659911855123101
Bankszámlaszám: 11713012-20006314-00000000 (OTP Bank)
Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Kiss Zsuzsanna
Tárhely szolgáltató: Dotroll Kft., 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-104158/2016.

Kapcsolat
E-mail cím: hello@behomepilatesstudio.hu.hu
Telefonszám: +3620/229-2773

A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató az általa üzemeltetett BeHome Pilates és Mozgásstúdióban biztosít testmozgási lehetőséget rendszeres órarend szerinti csoportos órák, tanfolyamok és egyéni órák keretében a vendégeinek; illetve más programoknak, eseményeknek és képzéseknek biztosít helyszínt saját és partnerei részére.

A Szolgáltatás célja, hogy a vendégeket megismertesse a pilatessel és más hasonló típusú testmozgással, és ezeket napi/heti rendszerességgel gyakorolhassák, illetve egyéb programokkal, eseményekkel és képzésekkel segítse őket az egészségük megőrzésében és közérzetük javulásában.

A www.behomepilatesstudio.hu weboldal a fentieknek biztosít online felületet; célja a szolgáltatás népszerűsítése, információk megosztása, és jelentkezési felület.

Szerzői jogok

A www.behomepilatesstudio.hu jogtulajdonában álló weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, beleértve a mindenkori és korábbi hírlevél sorozatokat, a letölthető cikkeket, tanulmányokat és blogbejegyzéseket (továbbiakban: Művek) szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Kiss Zsuzsanna jogtulajdonát képezik.

A weboldal mindennemű tartalma engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos; nem módosíthatók, és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze; kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

A weboldal tartalma a szerző neve [Kiss Zsuzsanna] és a forrás [www.behomepilatesstudio.hu] megjelölésével, működő link formájában, a szerző írásbeli hozzájárulásával felhasználható.

A weboldal/honlap látogatása

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Változtatás joga és felelősség kizárása

Szerző fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja.

A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a fentebb megadott elérhetőségeink egyikén.
A személyes adatok törlését szintén az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén lehet kérni.

Adatgyűjtés

Kiss Zsuzsanna e.v. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez un. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Kiss Zsuzsanna e.v. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, e-mail), automatizált rendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)/ Vásárlás

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen nyilatkozat, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek).

A weboldalon kezdeményezett feliratkozás a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a blogértesítő és/vagy a hírlevél feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím személyes használatú, lévén, hogy a weboldal információi csak magánszemélyeknek szólnak és kizárólag ilyen érdeklődésre tarthatnak számot.

Adatkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

Az érintettek köre: A honlapon/weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő lehetséges adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon, pl.: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • e-mail útján a hello@behomepilatesstudio.hu e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

Adattovábbítás

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.

A továbbított adatok köre az esetleges online fizetés lebonyolítása érdekében:
Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím, számlázási név.

Az érintettek köre: Az online vásárlást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az online vásárlás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart, illetve a számlázással kapcsolatos vonatkozó jogszabályok szerint.

Adatokat kezelnek az alábbi, szerződött cégek:

Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés) Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

OTP Bank Nyrt. – banki műveletek
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Internetes elérhetőség: www.otpbank.hu, és https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat

Skycentrum Bt. – levelezési szolgáltatások, adatfeldolgozó, adatrögzítő
Cím: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 515.
Internetes elérhetőség: http://www.marketingszoftverek.hu

KBOSS.hu Kft. – számlázó
Cím: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.
Internetes elérhetőség: https://www.szamlazz.hu/

booked4.us Bt. – időpontfoglaló
Cím:  2600 Vác, Zichy H. utca 12.
Internetes elérhetőség: https://booked4.us

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

Általános adatkezelési elvek

Az adatszolgáltatás a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Szolgáltató olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

A Szolgáltató szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkértSzolgáltató nem vállal felelősséget.

A BeHome Pilates és Mozgásstúdió vendégei napijegy, vagy bérlet vásárlásával elfogadják, és magukra nézve kötelezően betartják a Házirendet, a foglalkozásokon saját felelősségükre vesznek részt, az esetleges balesetekért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

A BeHome Pilates és Mozgásstúdió területén a szolgáltatásokat csak érvényes, kedvezményes vagy teljes árú órajeggyel, vagy bérlettel lehet igénybe venni.

Az órajeggyel és bármely bérlettel a BeHome Pilates és Mozgásstúdió összes órarend szerinti csoportos órája igénybe vehető.

A bérletek naponta egyszer használhatóak, de a belépések száma nem halmozható. A bérlet megkezdésének napján 0:00 órától az azt követő 30. nap 24:00 óráig érvényesek!

A BeHome Pilates és Mozgásstúdió teljes területén tilos a dohányzás.

A BeHome Pilates és Mozgásstúdió sportszolgáltatásait csak megfelelő öltözékben (tiszta, teljes értékű sportruházat: minimum rövidnadrág, atléta, vagy póló) lehet igénybe venni. Ettől eltérő öltözékben edzeni nem lehet.

A BeHome Pilates és Mozgásstúdió teljes területén az alapvető kulturális és emberi viselkedés szabályainak betartása kötelező.

A BeHome Pilates és Mozgásstúdió területén hagyott értéktárgyakért a vezetőség nem vállal felelősséget. Kérjük vendégeinket, hogy ha mégis hoznak az edzésez nélkülözhető értékeket, azokat vigyék be magukkal a termekbe.

Egyéni órákra tanfolyamokra jelentkezéskor érvényes

A jelentkezés menete

A jelentkező a weboldalon az adott tanfolyamnál elhelyezett jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet az általa választott tanfolyamra/egyéni órára. A jelentkezési lap kitöltésekor a Jelentkezőnek meg kell adnia a következő adatait: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím. A Jelentkező a “Jelentkezek!” gombra kattintással küldheti el jelentkezését.

A lehetséges fizetési módok: átutalás vagy online bankkártyás fizetés.

A BeHome Pilates és Mozgásstúdió (Kiss Zsuzsanna) a jelentkezés beérkeztét követően , de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, illetve a fizetési és számlázási adatokat, proforma számlát/végszámlát a tanfolyam/egyéni óra részleteivel.
Amennyiben a a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást fedez fel, úgy azt jelezheti egy a visszaigazoló levélre adott válaszlevélben.

Átutalás esetén a Jelentkezőnek a tanfolyam részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie, az e-mailben található számlaszámra történő utalással.

Ha a Jelentkező a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a tanfolyam/egyéni óra részvételi díját nem fizeti meg, és nem is veszi fel a kapcsolatot a BeHome Pilates Stúdióval e-mailben vagy telefonon, úgy azt a részvételtől való elállásnak tekintjük.
A részvételi díj beérkezéséről, így a jelentkezés véglegessé válásról e-mailben visszaigazolást küldünk.

Jelentkező jogai és kötelezettségei

A Jelentkezőnek jogában áll a tanfolyamon/egyéni órán részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A BeHome Pilates és Mozgásstúdió a tanfolyam/egyéni óra anyagait a tanfolyam/egyéni óra napján, azt követően e-mailben küldi el PDF formátumban, amennyiben rendelkezésre áll jegyzet. A tanfolyam/egyéni óra anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe.

Szervező jogai és kötelezettségei

Tanfolyamra jelentkezés esetén a befizetett részvételi díjat részvétel lemondása esetén a BeHome Pilates és Mozgásstúdió abban az esetben téríti vissza teljesen, ha a lemondás tényét a tanfolyam napja előtt minimum 5 nappal a Jelentkező e-mailen jelzi. A tanfolyam napja előtti 5 napban lemondott részvétel után a részvételi díj 50%-a jár vissza.
Természetesen arra is van lehetőség, hogy a befizetett részvételi díjat átvezetjük egy másik időpontra, amelyet a Jelentkező választ és van üres hely, ennek megbeszélése e-mailben vagy telefonon történik.

A Szervezőnek jogában áll a tanfolyamot törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot (2 fő), vagy ha az oktató a tanfolyam megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A Szervező vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a tanfolyam elmaradásáról, és a tanfolyam részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül, vagy közös megbeszélés alapján átvezeti egy másik időpontra.

Egyéni órák esetén időpontot foglalni fizetés után lehetséges, erről e-mailben küldjük a részleteket. Van lehetőség módosításra, a foglalt időpont előtt legkésőbb 3 órával. Ezt a visszaigazoló e-mailben kapott linkre kattintva, vagy a jelentkezes@behomepilatesstudio.hu e-mail címre írva lehetséges. Kevesebb, mint 3 órával a foglalt időpont elött csak a fenti e-mail címre írva lehet módosítani, ebben az esetben 2000 Ft ráfizetéssel tudunk új időpontot adni.

A jelentkezés törlése esetén a részvételi díj 50%-át tudjuk visszafizetni a foglalt időpont napja elötti napig lemondva, 0%-át az időpont napján lemondva. Ha az oktató az órát nem tudja megtartani, és nem kerül új időpontot egyeztetésre, akkor az óra részvételi díját maradéktalanul visszautaljuk az értesítés napjától számított 8 napon belül.

Órarend szerinti csoportos órák esetén

Bejelentkezés minden órára szükséges – délutáni órákra a kezdés elött 3 órával.

Egy órára maximum 8 fő jelentkezését tudjuk fogadni.
Az órákat minimum 3 fő jelentkezése esetén tartjuk meg.

Óra lemondása legkésőbb 3 órával az órakezdés elött lehetséges leiratkozással vagy üzenettel a jelentkezes@behomepilatesstudio.hu e-mail címre – későbbi leiratkozás esetén a bérletből levonásra kerül egy alkalom.
Ha a vendég az órán megjelent. de az valamiért elmarad és ezt nem jeleztük, 2 alkalmas bérlettel kárpótoljuk a kellemetlenségért!

Az órajeggyel és a bérletekkel az órarendben szereplő minden oktató minden óráján részt vehetsz. Duplázni minden bérlettel lehetséges!